Dołącz do nas:

Strony związane z hasłem 'falownik':

Sortuj po:

1 · 2 · następna strona »
  • Falowniki »

    Do pomiarów energii elektrycznej prądu stałego służy licznik elektrodynamiczny. Zasada jego działania jest podobna do zasady działania elektrodynamicznych przyrządów pomiarowych i silnika prądu stałego. Nie będziemy jego budowy opisywać, gdyż wobec r...

    Data dodania: 02 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Sklep z falownikami »

    W elektrotechnice bardzo często przy pomiarach stosuje się tzw. metody mostkowe. Przy tych metodach stosuje się specjalne układy połączeń zwane mostkami. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest mostek Wheatstone'a do pomiarów rezystancji. Gałęzi...

    Data dodania: 02 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Falownik LG »

    Budowę i eksploatację urządzeń elektrycznych określają odpowiednie przepisy, Polskie Normy Elektryczne (PNE), których celem jest uproszczenie i ujednolicenie produkcji, uzyskanie oszczędności materiałów oraz zmniejszenie kosztów projektowania i wykon...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Reduktor ślimakowy »

    Promiennikowe urządzenia elektrotermiczne. Nagrzewanie promiennikowe polega na wykorzystaniu ciepła, które wydziela się wskutek pochłaniania promieniowania temperaturowego. Techniczne źródła promieniowania noszą nazwę promienników. Najbardziej rozpow...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Falowniki porady techniczne »

    Licznik musi być zalegalizowany przez PKNiM. Legalizacja licznika polega na sprawdzeniu, czy odpowiada on wymaganiom przepisów. Po sprawdzeniu licznik zostaje zaplombowany i na plombie oznacza się rok legalizacji. Okres ważności wynosi dla liczników ...

    Data dodania: 02 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Softstart »

    Dysocjacji gazu towarzyszy gromadzenie się energii w płomieniu plazmowym. Przy stykaniu się płomienia plazmowego ze wsadem następuje ponowne łączenie się jonów i elektronów związane z wydzielaniem się ciepła umożliwiającego nagrzewanie się wsadu. Pło...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Falownik Siemens »

    Moc znamionowa silnika musi więc być tak dobrana, by w danych warunkach pracy silnik nie nagrzewał się nadmiernie i by moment maksymalny silnika był większy od momentu maksymalnego przewidywanego obciążenia silnika. Ten drugi warunek przewiduje dodat...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Falowniki »

    Na podstawie prawa Ohma wartość nieznanej rezystancji Rx można wyznaczyć mając dane: spadek napięcia Ux na tej rezystancji i prąd Ix płynący przez tę rezystancję. Pomiaru napięcia Ux i prądu Ix można dokonać stosując jeden z dwóch układów pomiarowych...

    Data dodania: 02 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Falownik LG »

    Do oświetlenia dużych placów, a także do oświetlenia projektorowego i scenicznego stosowane są lampy ksenonowe o bardzo długim łuku. Np. oprawa z jedną lampą o mocy 65 kW, 2000000 lm wykonana jest w kształcie rury o długości 2,21 mi średnicy 5 cm (za...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Przekładnie Motovario »

    Piece oporowe bezpośrednie. Piece tego rodzaju są stosowane głównie do produkcji grafitu i karborundu. Proces ten zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury. Prąd do zasilania pieca doprowadza się za pośrednictwem elektrod 2. Pod wpływem prądu płynące...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Falownik Omron »

    Wytyczne i postanowienia zawarte w przepisach budowy urządzeń elektrycznych (PBUE 1969) oparte są na odpowiednich normach PN/E. Katalog polskich norm z 1969 r. dział VI Urządzenia energetyczne i elektrotechniczne obejmuje ponad 600 norm odpowiednio s...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Karuzela dla konia »

    Podstawowe wielkości świetlne i ich jednostki. W technice świetlnej, przy obliczaniu i projektowaniu oświetlenia elektrycznego opieramy się na określonych wielkościach, których definicje i jednostki przedstawiają się następująco. Strumień świetlny. S...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Silniki elektryczne - tematyczny blog »

    Serwis silnik-elektryczny.com.pl charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem wartości merytorycznej publikowanych materiałów. Śmiało można powiedzieć, że blog silnik-elektryczny.com.pl stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy, dzięki czemu każdy z C...

    Data dodania: 15 05 2015 · szczegóły wpisu »
  • Układy prądu stałego »

    Strumień cieplny stanowi gęstość powierzchniową mocy cieplnej. Energia cieplna wytworzona w komorze grzejnej uchodzi częściowo na zewnątrz, zmniejszając wskutek tego temperaturę roboczą urządzenia elektrotermicznego i jego sprawność. Głównym środkiem...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Sklep falowniki »

    Przewody izolowane do układania na stałe. Przewody takie możemy podzielić na następujące grupy: przewody bez uzbrojenia (płaszcza lub powłoki), przewody uzbrojone, przewody płaszczowe, przewody kabelkowe oraz przewody do neonów. Przewody elektroenerg...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Motoreduktor kątowy »

    Oświetlenie mieszane ma własności pośrednie między tym, co daje oświetlenie bezpośrednie i pośrednie. Dotyczy to zarówno sprawności oraz rozkładu luminancji, która jest w dużej mierze zależna od rodzaju opraw, jak i równomierności oświetlenia. W zale...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Reduktor kątowy »

    Indukcyjne urządzenia elektrotermiczne. Nagrzewanie indukcyjne polega na wykorzystaniu prądów wirowych, powodujących wytwarzanie ciepła w materiale przewodzącym, stanowiącym wsad. Proporcjonalność mocy grzejnej do strumienia magnetycznego wskazuje na...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Falownik Danfoss »

    Silniki synchroniczne o magnesach trwałych, zwane permasynami, mają stojan uzwojony trójfazowo, w którym wytwarza się wirujące pole magnetyczne. Magnesy trwałe wirnika są umieszczone w rdzeniu z blach, w którym znajduje się także klatka rozruchowa. S...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Falownik Vacon »

    Straty mocy, jakie zachodzą w każdej maszynie elektrycznej, a więc i w silniku, przetwarzają się w niej w ciepło. Straty te stanowią sumę strat stałych i obciążeniowych. Ze zwiększeniem obciążenia zwiększają się straty obciążeniowe, a tym samym wzras...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
  • Falownik Hitachi »

    W celu polepszenia warunków chłodzenia w silnikach współcześnie budowanych stosuje się przewietrzanie. Zależnie od sposobów wykonania rozróżnia się przewietrzanie: własne, obce i zewnętrzne. Przewietrzanie własne polega na zwiększaniu intensywności p...

    Data dodania: 06 10 2014 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · następna strona »

Polecamy:

MegHair - nowoczesny katalog stron!

Katalog stron MegHair - to wartościowy katalog polskich stron internetowych. Jeżeli potrzebujesz ulokować link do Twojej strony www w dobrym miejscu, to dobrze trafiłeś. Gwarantujemy codzienną i solidną moderację dodawanych stron. Zapraszamy.